Tin Suresi, Okunuşu ve Meali - NamazSure.Com

Tin Suresi oku ve takip ederek dinle. Öğrenmek için Tin Suresi suresi Türkçe ve Arapça yazılışı ve okunuşu. Tin Suresi dinle oku öğren. hakkında konuyu okumaktasınız.20.

Namazlar Sureler Sitesi

Tin Suresi, Okunuşu ve Meali

Tin Suresi, Okunuşu ve Meali

Kategori: namaz-sureleri.

TİN SURESİ

Dinle!

Tin Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vet tîni vez zeytuni.

2- Ve tûri sînîn(sînîne).

3- Ve hâzâl beledil emîn(emîni).

4- Lekad halaknâl insâne fî ahseni takvîm(takvîmin).

5- Summe radednâhu esfele sâfilîn(sâfilîne).

6- İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin).

7- Fe mâ yukezzibuke ba’du bid dîn(dîni).

8- E leysallâhu bi ahkemil hâkimîn(hâkimîne).


Tin Suresi Türkçe Meali 
Bismillahirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın Adıyla)
İncire ve zeytine andolsun.
Sina Dağı'na andolsun.
Ve bu emin beldeye (Mekke Şehri’ne) (andolsun).
Andolsun ki Biz, insanı (nefsini), ahseni takvim içinde (nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte) yarattık.
Sonra onu, esfeli safiline (en sefil hale, nefsinin karanlıklarına) iade ettik (çevirdik).
Âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefsi tezkiye edici amel) işleyenler hariç.İşte onlar için kesintisiz ecir (mükâfat) vardır.
(Ey insan!) Öyleyse bundan sonra sana dîni tekzip ettiren (yalanlatan) nedir?
Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi?
 

Türkçe Latin Alfabesi ve Meal Hakkında: Burda yazmış olduğumuz Surenin Türkçe latin alfabesi kesinlikle doğru olamaz. Hiç bir zaman Kuran-ı Kerim yazıları Latin alfabesine tam olarak okunuş ve meal olarak geçirilemez. Burda latin alfabesi ile vermiş olduğumuz sureyi kesinlikle Kuran bilen birine okunuşunu doğrulatın ve Bu şekilde öğrenin.