Hüvallahüllezi, Okunuşu ve Meali - NamazSure.Com

Hüvallahüllezi HAŞR suresi 22.23.24. ayetleri okunuşu ve yazılışı. Hüvallahüllezi mp3 dinle. Hüvallahüllezi arapça ve türkçe yazılışı ve türkçe meali. hakkında konuyu okumaktasınız.17.

Namazlar Sureler Sitesi

Hüvallahüllezi, Okunuşu ve Meali

Hüvallahüllezi, Okunuşu ve Meali

Kategori: namaz-sureleri.

HÜVALLAHÜLLEZİ

Dinle!

Hüvallahüllezi Okunuşu Haşr 22.23.24
Bismillâhirrahmânirrahîm
Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm(rahîmu).
Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).
Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).


Hüvallahüllezi Türkçe Meali
Bismillâhirrahmânirrahîm.(Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın Adıyla)
O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.
O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.
O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Türkçe Latin Alfabesi ve Meal Hakkında: Burda yazmış olduğumuz Surenin Türkçe latin alfabesi kesinlikle doğru olamaz. Hiç bir zaman Kuran-ı Kerim yazıları Latin alfabesine tam olarak okunuş ve meal olarak geçirilemez. Burda latin alfabesi ile vermiş olduğumuz sureyi kesinlikle Kuran bilen birine okunuşunu doğrulatın ve Bu şekilde öğrenin.