Ayetel Kürsi, Okunuşu ve Meali - NamazSure.Com

Ayetel Kürsi Anlamı, Ayetel Kürsi mp3 dinle. Aşır Suresi olan Ayetel Kürsi okunuşu Arapça ve Türkçe yazılışı. Bakara suresi 255 Ayetel Kürsi dinle. hakkında konuyu okumaktasınız.15.

Namazlar Sureler Sitesi

Ayetel Kürsi, Okunuşu ve Meali

Ayetel Kürsi, Okunuşu ve Meali

Kategori: namaz-sureleri.

AYETEL KÜRSİ

Dinle!

Ayet-el Kursi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhu lâ ilâhe illâ huve-lhayyu-l kayyûm(u) 

lâ te/ḣużuhu sinetun velâ nevm(un) 

lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fi-l-ard(i)

men że-lleżî yeşfe’u ‘indehu illâ bi-iżnih(i) 

ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ ḣalfehum velâ yuhîtûne bişey-in min ‘ilmihi illâ bimâ şâ(e) 

vesi’a kursiyyuhu-ssemâvâti vel-ard(a) 

velâ yeûduhu hifzuhumâ vehuve-l’aliyyu-l’azîm(u)


Ayet-el Kursi Türkçe Meali
Bismillâhirrahmânirrahîm.(Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın Adıyla)
Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. Hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir).
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. 
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. 
O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. 
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. 
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Türkçe Latin Alfabesi ve Meal Hakkında: Burda yazmış olduğumuz Surenin Türkçe latin alfabesi kesinlikle doğru olamaz. Hiç bir zaman Kuran-ı Kerim yazıları Latin alfabesine tam olarak okunuş ve meal olarak geçirilemez. Burda latin alfabesi ile vermiş olduğumuz sureyi kesinlikle Kuran bilen birine okunuşunu doğrulatın ve Bu şekilde öğrenin.