Amenerrasulü, Okunuşu ve Meali - NamazSure.Com

Amenerrasulü anlamı, Amenerrasulü okunuşu ve yazılışı. Amenerrasulü mp3 dinle veya indir. Amenerrasulü (Bakara Sûresi) arapça ve türkçe oku ve meali incele. hakkında konuyu okumaktasınız.16.

Namazlar Sureler Sitesi

Amenerrasulü, Okunuşu ve Meali

Amenerrasulü, Okunuşu ve Meali

Kategori: namaz-sureleri.

AMENERRASULÜ

Dinle!

Amenerrasulü Okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahîm
Amener resulu bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu’minun(mu’minune)
kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulih(rusulihi),
la nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihi) 
ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykel masir(masiru).
La yukellifullahu nefsen illa vus’aha 
leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tuahızna in nesina ev ahta’na, 
rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min kablina, 
rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih(bihi), va’fu anna, vagfir lena, verhamna, 
ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin(kafirine).


Amenerrasulü Türkçe Meali
Bismillâhirrahmânirrahîm.(Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın Adıyla)
285- Peygamber, Rabb’inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü'minler de, her biri "Allah’a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye" iman getirdiler ve şöyle dediler: semi'na ve eta'na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.
286- Allah kimseye vüs'unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.

Türkçe Latin Alfabesi ve Meal Hakkında: Burda yazmış olduğumuz Surenin Türkçe latin alfabesi kesinlikle doğru olamaz. Hiç bir zaman Kuran-ı Kerim yazıları Latin alfabesine tam olarak okunuş ve meal olarak geçirilemez. Burda latin alfabesi ile vermiş olduğumuz sureyi kesinlikle Kuran bilen birine okunuşunu doğrulatın ve Bu şekilde öğrenin.