Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Sabah Namazı Kaç Rekat - NamazSure.Com

Sabah namazı nasıl kılınır? Sünneti ve farzı nedir. Sabah namazı kaç rekattır. Kaç rekat sünnet kaç rekat farz Kılınır. Sabah namazı kılınışı detaylı. hakkında konuyu okumaktasınız.29.

Namazlar Sureler Sitesi

Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Sabah Namazı Kaç Rekat

Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Sabah Namazı Kaç Rekat

Kategori: namaz-nasil-kilinir.

Sabah namazı Önce 2 Rekat Sünnet, Sonra 2 Rekat Farz Kılınır. Toplamda 4 Rekattır.

Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için:

1. Rekat

"Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya", diye niyet edilir.

Hemen eller yukarıya kaldırılıp "Allahu Ekber" diye tekbir alınır. Ondan sonra eller bağlanır ve "Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve tealâ ceddüke ve la ilahe gayrük" okunur. Arkasından "Eûzübillahimineşşeytani'r-racim Bismillahirrahmanirrahim" diyerek eûzü besmele çekilip Fatiha suresi okunur sonra "Amîn" denir ve bir mikdar daha Kur'an okunur (Namaz Sureleri ne bakınız.). Örnek olarak İhlas Suresi Okunabilir.

Arkasından "Allahu Ekber" deyip rükûya varılır. Bu halde en az üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azîm" denir.

Sonra"Semiallahülimen hamideh" denilerek ayağa kalkılır. Ayakta"Allahumme rabbena ve lekelhamd" denilir.

Ondan sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye varılır. Secde halinde de üç defa "Sübhane Rabbiyel'alâ" denir.

Sonra "Allahu Ekber" denilerek kalkılır ve dizler üzerine oturulur ve bir tesbih miktarı ("SübhanAllah" denecek kadar) durulur.

Yine "Allahu Ekber"denilerek ikinci secdeye varılır. Bunda da üç defa "Sübhane Rabbiyel'alâ" denilir. 

Bu ikinci secde arkasından "Allahu Ekber" denilerek ikinci rekata kalkılır.

2. Rekat

Tam ayakta iken yalnız besmele "Eûzübillahimineşşeytani'r-racim Bismillahirrahmanirrahim" çekilir. Fatiha suresi ve bir mikdar daha Kur'an okunur (örneğin: Kevser Suresi).

Arkasından "Allahu Ekber" deyip rükûya eğilinir. Bu halde en az üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azîm" denir.

Sonra"Semiallahülimen hamideh" denilerek ayağa kalkılır. Ayakta"Allahumme rabbena ve lekelhamd" denilir.

Ondan sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye varılır. Secde halinde de üç defa "Sübhane Rabbiyel'alâ" denir.

Sonra "Allahu Ekber" denilerek kalkılır ve dizler üzerine oturulur ve bir tesbih miktarı ("SübhanAllah" denecek kadar) durulur.

Yine "Allahu Ekber"denilerek ikinci secdeye varılır. Bunda da üç defa "Sübhane Rabbiyel'alâ" denilir. 

İkinci secdeden sonra oturulur ki, buna "Ka'de = oturuş" denir.

Burada"Ettehiyyatü lillâhî ve Allahumme Salli ve Allahumme Barik, Rabbena duası " dualar sonuna kadar okunur. Sonra "Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah" diyerek sağ tarafa selam verilir (bakılır, baş çevirilir) ve yine "Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah" diyerek sol tarafa selam verilir. Böylece iki rekatlı namaz bitmiş olur.

Bütün bu tekbirler, tesbihler ve kıraatlar, yalnız namaz kılanın işitebileceği bir sesle gizlice yapılır.


Sabah Namazının iki rekât Farzı:

Önce yalnız erkeklere mahsus olmak üzere kamet getirilir.

Sonra "Niyet Ettim Allah Rızası İçin Bugünkü sabah namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir.

Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" diye namaza başlanıp eller bağlanır.

Sabah namazının sünnetinde anlattığımız şekilde ki gibi iki rekat kılınır ve tamamlanmış olur.

Yalnız sabah namazlarının farzlarında Fatiha'dan sonra biraz fazla Kur'an okunması sünnettir. Bu sünnetin en az derecesi kırk ayettir. Bununla beraber üç kısa ayet de okunması caizdir. Vaktin çıkmasından korkulduğu zaman az ayet okunur. Öyle ki, yalnız Fatiha ile veya birkaç ayet ile yetinilir.

namaz nasıl kılınır

Videolu anlatım;

Erkekler için:

Bayanlar için: