Namaz Abdesti Nasıl Alınır. Resimli ve videolu anlatım - NamazSure.Com

Abdest nasıl alınır - Namaz kılmak için abdest almak. Namaz için abdest alma anlatım, resimli anlatım, video ile anlatım. Namaz abdesti bilgileri. hakkında konuyu okumaktasınız.51.

Namazlar Sureler Sitesi

Namaz Abdesti Nasıl Alınır. Resimli ve videolu anlatım

Namaz Abdesti Nasıl Alınır. Resimli ve videolu anlatım

Kategori: abdest-alma.

abdest nasıl alınır - namaz için

Abdest şöyle alınır;

  • Eûzü billahi mineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm” diyerek besmele çekilir sonra “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diye niyet edilir. Kollar sıvanır ve abdeste başlanır.
  • Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır
  • Ağzımıza sağ elimizle üç defa su alır, güzelce çalkalar, dişlerimizi ovalar temizleriz.
  • Burnumuza üç defa sağ elimizle su çekip sol elimize güzelce sümkürür temizleriz.
  • Yüzümüzün her tarafını üç kere yıkarız. Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
  • Evvelâ sol elle sağ kolumuzu, sonra da sağ elle sol kolumuzu dirseklerimizle beraber yıkarız. kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
  • Sağ elimizi ıslatarak içi ile başımızın en az dörtte birini meshedmek. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.
  • Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
  • geriye kalan üçer parmağın dışı ile de ensemize meshederiz.
  • Önce sağ sonra sol ayağımızı bilekleriyle beraber temizce yıkayarak abdestimizi tamamlamış oluruz.ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.


Namaz İçin Abdest Almak
Her müslümanın ilk önce öğrenmesi gereken vazifelerden biri de Abdest almasını öğrenmektir.
Namaz kılmak için güzelce bir Abdest almak, her müslümana farzdır. Abdest almak, maddi ev manevi temizlik demektir. Temizlik ise namazın anahtarı gibidir. Namaz kılacak olan müslüman önce maddi temizliğini yaptıktan sonra, namaz kılmak üzere tertemiz, bütün günahlardan arınmış olarak Allahü Teala'nın huzuruna çıkar.
Sevgili Peygamberimiz, Hadisi Şeriflerinde:
(Ennezafetü mineliman-Miftahüssalati Ettuhuru)
Manası: "Temizlik imandandır, namazın anahtarı temizliktir." buyuruyor.
Demek ki, namaz kılmak isteyen her müslüman önce Abdest alacaktır. Abdest almak farzdır. Abdest almadan namaz kılamaz. Abdest'in farzları ve sünnetleri vardır. Bir de müstehabları (Edebleri) vardır.
Abdestin vacibleri yoktur.

Abdestin Farzları

Abdestin farzları dörttür:
Bir kere elini yüzünü yıkamak,
Bir kere kollarını dirsekleriyle birlikte yıkamak,
Başını dört bölükte bir bölüğünü meshetmek,
Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak.

Abdest alan bir müslüman bu dört şeyi yapacaktır. Bunları yerine getirmek farzdır. Bu azaları birer kere yıkamak farz, üçer kere yıkamak ise sünnettir.

Abdest alan bir müslüman bu dört şeyi yapacaktır. Bunları yerine getirmek farzdır. Bu azaları birer kere yıkamak farz, üçer kere yıkamak ise sünnettir.

Abdestin Sünnetleri
Abdest almaya başlarken niyet etmek,
Abdest'e başlarken, "Eüzü Besmele" çekmek,Dişleri misvakla temizlemek,
Elleri, bilekleriyle beraber, üç kere yıkamak,
Ağza üç kere su vererek yıkamak,
Burnu üç kere su çekerek yıkamak,
Abdeste daima sağ azalardan başlamak,
Sakalın sarkan kısmını parmakları ıslatıp tarak gibi taramak,
Başın her tarafını bir kere mesh etmek,
İki kulağı bir kere mesh etmek,
Kulak ve kulak arkalarını meshetmek,
Boyunun arka kısmını (enseyi) meshetmek,
El ve ayak parmaklarının arasını hilallemek, (oğuşturmak)
Yıkanacak yerleri (Abdest azalarını) üç kere yıkamak,
Tertibe riayet etmek. Yani sırayla yıkamak,
Abdest azalırını oğuşturarak yıkamak,
Abdest azalarını birbiri arkasınca ara vermeden yıkamak.

Abdestin Müstehabları (Edebleri)
Abdesti yüksek bir yerde almak,
Abdest suyunu üzerin sıçratmamak,
Abdest alırken kıbleye karşı dönmek,
İbrik ile abdest alınırsa sapını üç kere yıkamak,
İbriği sol tarafına koymak,
Kendi gücü yeterken kimseden yardım istememek. Yani abdesti kendi başına almak,
Abdeste kalben niyet ettiği gibi diliyle de niyet etmek,
Abdest alırken konuşmamak,
Her azayı yıkarken Besmele ve Kelime-i Şehadet okuyarak yıkamak,
Abdest dualarını okumak,
Ağıza sağ el ile su vermek,
Buruna sağl el ile su vermek,
Burnu sol el ile sümkürmek, temizlemek,
Ağzı yıkarken, misvak ile temizlemek,
Ağzı yıkarken, oruçlu değilse gargara yapmak,
Burnu yıkarken, suyu genize kadar çekmek,
Kulağı meshederken küçük parmağın ucunu kulağa sokmak,
Ayak parmaklarını oğuştururken, sol  elin küçük parmağı ile
ayak parmaklarının aralarını da oğuşturmak (hilallemek),
Elleri yıkarken yüzüğü yerinden oynatmak,
Su bol olsa da israf etmemek,
Suyu çok da, az da kullanmamak. Kararı kadar kullanmak,
Abdestten sonra iki rekat namaz kılmak,
Abdest bitince kıbleye dönerek şehadet getirmek. Kıbleye karşı
ayakta durarak
:
(Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasuluh) dese ve bunu okuyan kimse için "sekiz cennet" kapısının açılacağı ve iki abdest arasındaki günahının bağışlanacağını Peygamber efendimiz haber vermiştir.
Yine peygamber efendimiz (S.A.V.): Bir kimse yüzünü silerken üç kere "Kadir süre-i celilesin" okusa Peygamberlere haşrolur, buyurmuşlardır. Bu süre-i celileyi okumanın sevabı pek çoktur, bunu okumak ise müstehabdır.